Eksperti Semalt: Si të nxjerrni të gjitha imazhet nga faqet e internetit duke përdorur supë të bukur

Rëndësia e marrjes së të dy teksteve dhe imazheve nga faqja e internetit po bëhet një ekzekutim i detyrave të përditshme për shumicën e faqeve të internetit. Qasje dhe teknika heuristike janë parashtruar për të ndihmuar scraper-et në internet, dhe tregtarët në internet të marrin informacione të dobishme nga rrjeti në formate të përdorshme.

Supë e bukur

Faqet e internetit të ndryshme dhe faqet e internetit shfaqin përmbajtje në formate të ndryshme, duke e bërë atë një detyrë të rëndë për të nxjerrë të gjitha imazhet nga faqet në të njëjtën kohë. Kjo është ajo ku hyn Supë e Bukur. Për shkak të mungesës së njohurive teknike, disa pronarë të faqeve të internetit të tregtisë elektronike nuk arrijnë të ofrojnë Interface Programimi të Aplikimit (API).

Me Supë të Bukur, mund të nxirrni imazhe nga një faqe në internet që nuk mund të merret duke përdorur një API. Supë e bukur, një paketë Python e përdorur për analizimin e të dy dokumenteve XML dhe HTML, rekomandohet shumë si për projektet për skrapim të figurave ashtu edhe për përmbajtjen . Biblioteka e bukur e supave krijon një pemë analize e cila më vonë do të përdoret për të tërhequr të dhëna të dobishme nga faqet e internetit të HTML.

Përdorime praktike të supës së bukur

Skrapimi në ueb është zgjidhja përfundimtare e marrjes së sasive të mëdha të imazheve nga faqet në internet. Uebfaqet dinamike kufizojnë përdoruesit fundorë nga nxjerrja e sasive të mëdha të imazheve nga faqet e tyre duke mos siguruar një API. Në raste të tilla, Supa e Bukur është mjeti i scraping në internet që duhet marrë në konsideratë. Kjo bibliotekë funksionon për të nxjerrë URL-të të imazheve të disponueshme në format HTML në të dhëna të strukturuara që mund të rishikohen dhe analizohen shpejt.

Supë e bukur është një nga mjetet më të pabesueshme që përdoret për të nxjerrë imazhe nga një faqe në internet. Përveç nxjerrjes së imazheve nga faqet, Supa e bukur përdoret gjithashtu për të hequr listat, paragrafët dhe tabelat nga faqet e internetit statike dhe dinamike. Kjo bibliotekë e Python është zhvilluar gjithashtu për:

  • Nxjerr të gjitha URL-të e figurës që gjenden në faqen e internetit të synuar
  • Marrja e të gjitha imazheve nga një faqe në internet

Aktualisht funksionon si bs4, biblioteka e bukur e supave lehtësisht mbështet analizuesin themelor të HTML të përfshirë në Python. Kjo e bën më të lehtë për scraper-et në internet të punojnë në nxjerrjen e imazheve nga HTML.

Si të nxirrni imazhe nga një faqe në internet duke përdorur Supë të Bukur

  • Instaloni bibliotekën e bukur të supave në kompjuterin tuaj duke përdorur paketuesin e sistemit;
  • Kaloni faqen tuaj në konstruktorin e Supës së Bukur për tu analizuar. Vini re që ju mund të kaloni faqen në internet në një dorezë të hapur skedari ose një varg;
  • Faqja e internetit do të konvertohet në Unicode dhe entitetet HTML në karaktere të Unicode;
  • Faqja e internetit e synuar do të analizojë më vonë faqen e synuar duke përdorur një analizues. Vini re se BS4 përdor një analizues HTML përveç nëse udhëzohet të përdorni një analizues XML;

Për dallim nga bibliotekat e tjera, Supa e bukur ju lejon të përdorni parserin tuaj të preferuar dhe të nxirrni të gjitha imazhet nga një uebfaqe. Me këtë bibliotekë Python, gjithçka që duhet të bëni është të ekzekutoni një skenar dhe të shikoni pasi të gjitha imazhet nga një faqe specifike nxirren. Vini re që ju gjithashtu mund të kërkoni, lundruar, dhe modifikoni pemën bukuroshe të supës së bukur për të përmbushur specifikimet tuaja për scraping në internet.

Ju lehtë mund të përdorni strukturat e përdorura për të hartuar përmbajtje në internet dhe për të nxjerrë imazhe dhe të dhëna të dobishme. Me Supë të Bukur, scraping në internet është bërë aq i lehtë sa ABC. Thjesht instaloni këtë bibliotekë Python në kompjuterin tuaj për të nxjerrë imazhe nga një uebfaqe.

send email